Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Неформальна освіта в дії

Неформальна освіта в дії

Неформальна освіта (nоn-formal eduсаtіоn) серед молоді набуває важливого значення у контексті забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства.

Беззаперечно, неформальна освіта є сучасним освітнім трендом в Україні і водночас визначальним фактором щодо зайнятості й соціального забезпечення, економічного зростання і конкурентоспроможності населення й держави, що засвідчує відсутність обмеження її виключно сферою освіти.

На кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка викладачі кафедри неформальну освіту молоді реалізовують у площині навчально-просвітницьких ініціатив і спрямовують на розвиток додаткових умінь і навичок студентів у роботі з різними категоріями населення. Її вирізняє варіативність й зазвичай необов’язковість надання офіційно визнаного документа.

Зокрема, на основі укладеного Меморандуму про співпрацю кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Кам’янець-Подільським Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 02.03.2016 р. з метою налагодження співпраці та усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на соціальний захист, для поліпшення співпраці з інститутами громадянського суспільства в якості неформальної освіти діє програма «Практична підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери для подальшого здійснення професійної та волонтерської діяльності (Школа волонтерів)», після закінчення якої студенти отримують сертифікати, посвідчення волонтера та укладають договір співпраці із Центром.

Укладений Меморандум про співпрацю кафедри та Центру покликаний значно розширити можливості у підготовці фахівців соціономічного профілю та вирішенню соціальних проблем міста.

Програма навчання волонтерській справі у межах діяльності Школи волонтерів на базі Кам’янець-Подільського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спрямована на проведення практичних вправ та ігрових активностей, що спрямовані на закріплення знань та побудову розуміння щодо сутності та специфіки волонтерської діяльності та цивільно-правової відповідальності волонтера, вдосконалення навичок вербальної та невербальної комунікації волонтера, вирішення конфліктних ситуацій, проєктного управління у волонтерській діяльності, розвитку самоврядування та побудови взаємодії громади і влади, надання домедичної допомоги постраждалим в екстремальних умовах, а також засвоєння прийомів підвищення особистої стресостійкості волонтера.

Таким чином, реалізація неформальної освіти ґрунтується на трьох основних засадах: «вчитися в дії» – отримувати знання під час практичних завдань; «вчитися взаємодіяти» – часто вона передбачає роботу в групах або командах; «вчитися вчитися» – аналізувати власний досвід і з нього формувати нові знання.

 

 

Коментарі закрито.