СКЛАД КАФЕДРИ

 

Мельник Людмила Пилипівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів – особливості використання інноваційниї технологій в роботі фахівців соціальної сфери
 Чобітько Микола Григорович, доктор педагогічних наук. Сфера наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти.
 

Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: проблеми саморегуляції особистості майбутніх фахівці соціального напрямку; особливості становлення особистісно-професійних якостей студентів; використання новітніх технологій у навчальному процесі.

Сербалюк Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент.
Сфера професійних та наукових інтересів: історичні аспекти соціальної опіки та соціального виховання; становлення соціальної роботи як професійної діяльності
   Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів – образотворче мистецтво зі спеціальною методикою викладання.

   Гевчук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної роботи з дітьми трудових мігрантів; соціальна педагогіка.
   Дідик Наталія Митхайлівна, кандидат психологічних наук, доцент.
Сфера наукових інтересів: психолого-педагогічна оптимізація професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, методологія розвитку їх професійно важливих якостей.
   Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, ст. викладач.
Сфера наукових інтересів – проблеми педагогічної, вікової та загальної психології.
   Данилюк Олена Іванівна, кандидат економічних наук, ст. викладач.
Сфера наукових інтересів – реформування системи соціального забезпечення.
   Опалюк Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, асистент
Сфера наукових інтересів – особливості реалізації адаптивної функції навчання студентів у процесі професійної підготовки.
 Харькова Тетяна Михайлівна, ст. лаборант