Дозвіллєзнавство 

Інституційне забезпечення соціальної сфери 3 курс

 Інституційне забезпечення соціальної сфери 4 курс

Соціальна профілактика в соціальній роботі

Соціальні мережі 

 Загально-державне соціальне страхування 

Професійний самоменеджмент особистості

Галузеве законодавство в соціальному захисті

Соціальний захист в Україні

Силабус Акмеологічні технології зростання соціального працівника

Силабус Акмеологія

Силабус Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення

Силабус Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення

Силабус Арттерапевтичні методики в соціальній роботі

Силабус  Ведення професійної документації в соціальній сфері

Силабус Види, способи надання та звітність соціальних послуг (1 курс)

Силабус Види, способи надання та звітність соціальних послуг (2 курс)

Силабус Види, способи надання та звітність соціальних послуг (3 курс)

Силабус Вступ до спеціальності

Силабус Державна політика в соціальній сфері

Силабус Загально-державне соціальне страхування

Cилабус Економіка праці та соціально-трудових відносин у соціальному забезпеченні

Силабус Інституційне забезпечення соціальної сфери

Силабус Історія соціальної допомоги

Силабус Історія соціальної педагогіки

Силабус Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення

Силабус Методи досліджень у соціальній сфері

Силабус Методика наукових досліджень

Силабус Методи нарахування соціальних виплат

Силабус Організація волонтерської діяльності в соціальній

Силабус Прикладні методики в соціальній сфері

Силабус Психологічні основи соціальної роботи

Силабус Система соціального захисту в Україні (маг.)

Силабус Соціалізація особистості

Силабус Соціальна робота з сім’ями в СЖО 

Силабус Соціальне партнерство

Силабус Соціальне проектування 

Силабус Соціальні мережі

Силабус Соціально-психологічна допомога особистості в ситуації життєвої кризи

Силабус Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки

Силабус Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері

Силабус Сучасні практики в системі соціального захисту

Силабус Технології соціального забезпечення 

Силабус Тренінгові студії: тренінг формування вербальних навичок фахівця соціальної сфери

Силабус Тренінг соціального лідерства

Силабус Управління людськими ресурсами в системі соціального захисту

Силабус Фінансовезабезпеченнясоціальноїдопомоги