Рада стейкхолдерів ОПП  “Соціальна допомога (рівень бакалаврський)

Рада стейкхолдерів ОПП  “Соціальна допомога”  (рівень магістерський)

Пропозиції стейкхолдерів за результатами анкетування щодо  ОП «Соціальна допомога» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення КПНУ ім. Івана Огієнка

Пропозиції стейкхолдерів за результатами анкетування щодо  ОП «Соціальна допомога» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення по кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи КПНУ ім. Івана Огієнка

Прозиції стейкхолдерів до проєкту освітньо-професійної програми “Соціальна допомога” другого (магістерського) рівнявищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення (2022 р.)

Пропозиції стейкхолдерів до проєкту ОПП “Соціальна допомога” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю “Соціальне забезпечення” (2022 р.)

Пропозиції стейкхолдерів до проєкту освітньо-професійної програми “Соціальна допомога” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення (2023 р.)

Пропозиції стейкхолдерів до проєкту освітньо-професійної програми “Соціальна допомога” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення (2023 р.)

Анкета для стейкхолдерів освітньо-професійної програми “Соціальна допомога”(бакалаврського рівня вищої освіти)

Анкета для стейкхолдерів освітньо-професійної програми “Соціальна допомога”(магістерського рівня вищої освіти)

Обговорення у Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді роботи ради стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Соціальна допомога»

Обговорення освітньої програми Соціальна допомога у службі у справах дітей Кам’янець-Подільської міської ради 

Участь стейкхолдерів в освітньому процесі_1

Участь стейкхолдерів в освітньому процесі_2