Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантами та членами проєктних груп освітньо-професійних програм

Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантами та членами проєктних груп освітньо-професійних програм

зо вересня відбулася зустріч здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти спеціальностей 231 Соціальна робота , 232 Соціальне забезпечення та здобувачів вищої освіти другого ( магістерського) ступеня вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення з гарантами освітньо-професійної програми Соціальна педагогіка – деканом факультету, кандидатом психологічних наук, доцентом Співаком В.І., освітньо-професійної програми Соціальна допомога – завідувачем кафедри соціальної педагогіки і соціально роботи, кандидатом педагогічних наук, доцентом Мельник Л.П. та членами проєктних груп освітньо-професійних програм, а саме : ОПП Соціальна педагогіка – кандидатом психологічних наук, доцентом Дідик Н.М., кандидатом психологічних наук, доцентом Мельник Ж..В., кандидатом педагогічних наук, доцентом Опалюком О.М. та ОПП Соціальна допомога – доктором педагогічних наук, доцентом Опалюк Т.Л., кандидатом педагогічних наук, доцентом Гевчук Н.С., кандидатом економічних наук, доцентом Данилюк О.І.

В ході зустрічі були обговорені компоненти освітньо-професійних програм, компетентності та програмні результати навчання
Коментарі закрито.