2022-2023 навчальний рік

Теми курсових робіт з курсу «Теорія та історія соціальної роботи і соціального забезпечення»
для здобувачів 2 курсу бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення»_2022-2023 н.р.

Теми курсових робіт з курсу «Технології  соціального забезпечення»
для здобувачів 3 курсу бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення»_2022-2023 н.р.