Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.- Кам’янець-Подільський. Серія, Соціально-педагогічна

2016 р. вип. 26

2016, вип. 27

2017, вип. 28

2017, вип. 29

2018, вип.30

2018, вип. 31

2019, вип. 32

2019 вип. 33

2020, вип.34

Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи : матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 року). Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 124 с.