Навчальний план підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти_2021