Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність

Програми міжнародної академічної мобільності

Документи для участі у програмах академічної мобільності

Закордонні стажування викладачів:

Гевчук Н.С. (01.04.2019-05.04.2019, Польща, Познань, ун-т ім.А.Міцкевича)

Опалюк Т.Л. (01.04.2019-05.04.2019, Польща, Познань, ун-т ім.А.Міцкевича)

Опалюк Т.Л. (27.06.2018 – 12.07.2018, Прага, Інститут підвищення кваліфікації)

Мельник Ж. В. (04.05.2020 – 29.05.2020, Польща, Малопольська школа державного управління)

Мельник Ж.В. (06.04.2021 – 29.04.2021, Чехія, університет ім. Масарика)

Данилюк О.І. (09.07.2018 – 24.08.20218, Польща, Люблінський Католицький ун-т)

Данилюк О.І. (04.05.2020 – 29.05.2020, Польща, Малопольська школа державного управління)

Дідик Н.М. (09.07.2018 – 24.08.20218, Польща, Люблінський Католицький ун-т)