На 2023-2024 навчальний рік

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “БАКАЛАВР”

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 232 Соціальне забезпечення 

Маркетинг соціальних послуг

Менеджмент соціальної роботи

Система пенсійного забезпечення населення

Основи професійної мастерності в соціальній сфері

Методика організації діяльності міждисциплінарної команди

Захист дитинства в Україні

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “МАГІСТР

Конфліктологічна культура у професійній діяльності

Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання

Сучасні технології соціально-психологічної реабілітації

 

На 2022 – 2023 навчальний рік

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “БАКАЛАВР”

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 232 Соціальне забезпечення 

Методика організації діяльності міждисциплінарної команди

Організаційно-кадрова робота в соціальному забезпеченні

Соціальне підприємництво

Маркетинг соціальних послуг

Система пенсійного забезпечення населення

Людина в сучасному соціумі

Теорія і практика зв’язків з громадськістю в соціальній сфері

Державне регулювання системи соціального захисту України

 

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 231 Соціальна робота

Теорія і практика звязків з громадськістю в соціальній сфері

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “МАГІСТР”

Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання

 

 

 

На 2021 – 2022 навчальний рік

Перелік дисциплін вільного вибору, обраних здобувачами вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (II-IV курси) денної форми навчання на 2021-2022 н.р.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “БАКАЛАВР”

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 231 Соціальна робота

Соціально-правовий захист дитинства

Основи професійної мобільності

Соціальна профілактика та протидія торгівлі людьми

Соціальна робота з сім’ями у складних життєвих обставинах

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

Основи професійної мобільності

 Основи соціальної супервізії

Соціальна профілактика та протидія торгівлі людьми

Основи міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи

Людина в сучасному соціумі

Соціальна допомога особистості в ситуації життєвої кризи

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “МАГІСТР”

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2022 навчальний рік

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору, обраних здобувачами вищої освіти освітнього ступеня магістр (ІІ курс) денної форми навчання на 2021-2022 н.р.

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

Вибіркові дисципліни 2021-2022 н.р.

Тренінг соціального лідерства

Соціальні проєкти розвитку громад

Технології соціальної адвокації