Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Методичні рекомендації з написання і оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Програма атестації здобувачів вищої освіти магістерського рівня ОПП Соціальна допомога 2021-2022 н.р.

Програма атестації здобувачів освіти бакалаврського рівня ОПП Соціальна робота 2021-2022 н.р.

Програма атестації здобувачів освіти бакалаврського рівня ОПП Соціальне забезпечення 2021-2022 н.р.

Програма атестації здобувачів магістерського рівня ОПП Соціальне забезпечення 2022-2023 н.р.

Програма атестації здобувачів бакалаврського рівня ОПП Соціальне забезпечення 2022-2023 н.р.