Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Звіт про результати акредитаційної ексертизи освітньої програми

Експертний висновок галузевої експертної ради

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи від 21 грудня 2021 р., протокол № 20 (4)