Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Методичні рекомендації з написання і оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка