Дисципліни кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи
Акмеологія

Акмеологічні теорії зростання соціального працівника
Актуальні проблеми соціального захисту

Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення
Арттерапевтичні методики в соціальній роботі

Ведення професійної документації у соціальній сфері

Види, способи надання та звітність соціальних послуг (1 курс)

Види, способи надання та звітність соціальних послуг (2 курс)

Види, способи надання та звітність соціальних послуг (3 курс)
Вступ до спеціальності

Галузеве законодавство в соціальному захисті населення

Державна політика соціального захисту (бак)

Державна політика соціального захисту (маг)
Діагностика у сфері соціального забезпечення

Економіка праці та соціально-трудові відносини у соціальному забезпеченні
Ефективні комунікації в соціальній сфері
Загальнодержавне соціальне страхування
 Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівця соціальної сфери
Захист прав людини: міжнародні стандарти та практика

Інституційне забезпечення соціальної сфери
Історія соціальної допомоги
Людина в сучасному соціумі
Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення
Менеджмент соціальної роботи

Методи досліджень у соціальній сфері
Методи нарахування соціальних виплат
Методика організації ігрової діяльності
Основи міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи

Основи професійної майстерності в соціальній сфері 

Правове забезпечення системи соціального захисту
Практикум з управління соціальним закладом

Прикладні методики в соціальній роботі
Психологічні основи соціальної роботи

Проектування в системі соціального захисту

Система соціального захисту в Україні
 Соціалізація особистості
Соціальна політика

Соціальна робота в закладах освіти

Соціальна робота з сім’ями у складних життєвих обставинах

Соціальна робота у сфері зайнятості
Соціальне партнерство
Соціальне проектування

Соціальні мережі

Соціально-психологічна допомога особистості в ситуації життєвої кризи
Соціально-педагогічна профілактика деліквентної поведінки
Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері

Сучасні практики в системі соціального захисту

Сучасні стратегії надання соціальних послуг
Технології соціального забезпечення

Тренінг особистісного зростання
Тренінг соціального лідерства
Управління людськими ресурсами у соціальній сфері

Фінансове забезпечення соціальної допомоги