Дозвіллєзнавство 

Інституційне забезпечення соціальної сфери 3 курс

 Інституційне забезпечення соціальної сфери 4 курс

Соціальна профілактика в соціальній роботі

Соціальні мережі 

Людина в сучасному соціумі

 Організація волонтерської діяльності в соціальній сфері

 Загально-державне соціальне страхування 

 Менеджмент соціальної роботи

Практична психологія в соціальній роботі

Психологічні основи соціальної роботи

Тренінг комунікативної компетентності

Основи міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи

 Захист прав людини: міжнародні стандарти і практика

 

 

 

Силабус Соціалізація особистості

Силабус Соціальна політика

Силабус Історія соціальної допомоги

Силабус Державна політика соціального захисту

Силабус Актуальні проблеми соціального захисту

Силабус Методика наукових досліджень

Силабус Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення

 

 

Силабус Соціальна робота з сім’ями в СЖО 

Силабус Діагностика у сфері соціального забезпечення 

Силабус Соціальне проектування 

Силабус Технології соціального забезпечення 

Cилабус Економіка праці та соціально-трудових відносин у соціальному забезпеченні

Силабус Фінансовезабезпеченнясоціальноїдопомоги

Силабус Види, способи надання та звітність соціальних послуг (1 курс)

Силабус Види, способи надання та звітність соціальних послуг (2 курс)

Силабус Види, способи надання та звітність соціальних послуг (3 курс)

Силабус Управління людськими ресурсами в системі соціального захисту

Силабус Методи нарахування соціальних виплат

Силабус Тренінг соціального лідерства

Силабус Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення

Силабус Методи досліджень у соціальній сфері

Силабус Соціально-психологічна допомога особистості в ситуації життєвої кризи

Силабус Соціальна робота у сфері зайнятості

Силабус Соціальне партнерство

Силабус Акмеологічні технології зростання соціального працівника

Силабус Акмеологія

 

Силабус  Ведення професійної документації в соціальній сфері

 

 

Силабус Технології соціальної реклами

Силабус Технології соціальної роботи

 

Силабус Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері

Силабус Державна політика соціального захисту

Силабус Система соціального захисту в Україні (маг.)

Силабус Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення

Силабус Вступ до спеціальності

Силабус Соціальні мережі

Силабус Загально-державне соціальне страхування

Силабус Арттерапевтичні методики в соціальній роботі

Силабус Інституційне забезпечення соціальної сфери

Силабус Прикладні методики в соціальній сфері

Силабус Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки

Силабус Сучасні практики в системі соціального захисту