ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “БАКАЛАВР”

Перелік дисциплін вільного вибору, обраних здобувачами вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (II-IV курси) денної форми навчання на 2021-2022 н.р.

Вибіркові дисципліни освітнього рівня “бакалавр”

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 231 Соціальна робота

Соціально-правовий захист дитинства

Основи професійної мобільності

Соціальна профілактика та протидія торгівлі людьми

Соціальна робота з сім’ями у складних життєвих обставинах

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

Основи професійної мобільності

 Основи соціальної супервізії

Соціальна профілактика та протидія торгівлі людьми

Основи міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи

Людина в сучасному соціумі

Соціальна допомога особистості в ситуації життєвої кризи

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “МАГІСТР”

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2022 навчальний рік

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору, обраних здобувачами вищої освіти освітнього ступеня магістр (ІІ курс) денної форми навчання на 2021-2022 н.р.

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

Вибіркові дисципліни 2021-2022 н.р.

Тренінг соціального лідерства

Соціальні проєкти розвитку громад

Технології соціальної адвокації