Вибіркові дисципліни освітнього рівня “бакалавр”

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 231 Соціальна робота

Соціально-правовий захист дитинства

Основи професійної мобільності

Соціальна профілактика та протидія торгівлі людьми

Соціальна робота з сім’ями у складних життєвих обставинах

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

Основи професійної мобільності

 Основи соціальної супервізії

Соціальна профілактика та протидія торгівлі людьми

Основи міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи

Людина в сучасному соціумі

Тренінг професійної стресостійкості

Конфлікти у соціальних групах

Соціальна допомога особистості в ситуації життєвої кризи

 

Освітній рівень “магістр” 

Галузь знань 23 Соціальна робота Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

Технології соціальної адвокацї

Становлення ідеологічних засад соціальної політики в сфері соціального захисту населення в Україні

Практикум з соціального обслуговування населення в ОТГ

Актуальні проблеми соціального захисту