Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Акредитація спеціальності 232 Соціальне забезпечення

Акредитація спеціальності 232 Соціальне забезпечення

29 вересня – 01 жовтня 2021 р. в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка буде проходити акредитаційна експертиза ОПП Соціальна допомога другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення з використанням технічних засобів відеозв’язку. Викладачами кафедри підготовлені Відомості про самооцінювання освітньої програми, які у встановлений термін були направлені до Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Коментарі закрито.