Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Світ дидактики: дидактика в сучасному світі”.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Світ дидактики: дидактика в сучасному світі”.

     21 вересня науково-педагогічні працівники кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Світ дидактики: дидактика в сучасному світі”.Конференцію було присвячено 30-ій річниці Незалежності України та 95-ій річниці від дня заснування Інституту педагогіки НАПН України. Наша кафедра виступала співорганізатором даного заходу. Під час конференції обговорювались важливі питання дидактики, теорія і методологія дидактичних процесів (український та зарубіжний досвід), інноваційні технології навчання. Було заслухано доповіді В.Г. Кременя, академіка НАН України, академіка НАПН України, О.М. Топузова, директора Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професор, віце-президент, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України та ін. доповідачів. Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Т.Л. Опалюк виступила з актуальною доповіддю “Взаємодія університету зі стейкхолдерами як чинник підвищення практико-орієнтованості освітнього процесу”. Усі теми доповідей викликали зацікавлення та жваве обговорення.

 

Коментарі закрито.