Дозвіллєзнавство 

Інституційне забезпечення соціальної сфери 3 курс

 Інституційне забезпечення соціальної сфери 4 курс

Соціальна профілактика в соціальній роботі

Соціальні мережі 

 

Силабус Акмеологічні технології зростання соціального працівника

Силабус Акмеологія

Силабус Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення

Силабус Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги різним категоріям населення

Силабус Арттерапевтичні методики в соціальній роботі

Силабус  Ведення професійної документації в соціальній сфері

Силабус Види, способи надання та звітність соціальних послуг (1 курс)

Силабус Види, способи надання та звітність соціальних послуг (2 курс)

Силабус Види, способи надання та звітність соціальних послуг (3 курс)

Силабус Вступ до спеціальності

Силабус Діагностика у сфері соціального забезпечення 

Cилабус Економіка праці та соціально-трудових відносин у соціальному забезпеченні

Силабус Інституційне забезпечення соціальної сфери

Силабус Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення

Силабус Методи досліджень у соціальній сфері

Силабус Методи нарахування соціальних виплат

Силабус Методика наукових досліджень

Силабус Прикладні методики в соціальній сфері

Силабус Соціалізація особистості

Силабус Соціальна робота у сфері зайнятості

Силабус Соціальна робота з сім’ями в СЖО 

Силабус Соціальне проектування 

Силабус Соціальне партнерство

Силабус Соціальні мережі

Силабус Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки

Силабус Соціально-психологічна допомога особистості в ситуації життєвої кризи

 

Силабус Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері

Силабус Сучасні практики в системі соціального захисту

Силабус Технології соціального забезпечення 

Силабус Тренінг соціального лідерства

Силабус Фінансовезабезпеченнясоціальноїдопомоги

Силабус Управління людськими ресурсами в системі соціального захисту