ПРАКТИКА

2021-2022 н.р.

Графік проведення практик_2021-2022 н.р.

Наскрізна програма практики за навчальним планом_2021 р.

Договір №499 Про проведення практики

Договір №500 Про проведення практики

Договір №501 Про проведення практики

Договір №1751 Про проведення практики

Наказ № 507 Про організацію і проведення виробничої практики “Виробнича соціально-
управлінська практика” здобувачів вищої освіти факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи денної форми навчання

Наказ № 502-С Про організацію і проведення практики

№ 161-C Про організацію і проведення виробничої практики “Виробнича соціально-педагогічна практика” здобувачів вищої освіти факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

№ 190-C Про організацію і проведення виробничої практики “Виробнича соціально-управлінська практика” здобувачів вищої освіти факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

Наказ № 154-C Про організацію і проведення навчальної практики “Навчальна волонтерська безвідривна практика” здобувачів вищої освіти факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

Наказ № 155-C Про організацію і проведення навчальної практики “Навчальна волонтерська безвідривна практика” здобувачів вищої освіти факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

Наказ № 189-C Про організацію і проведення виробничої практики “Виробнича стажерська практика за фахом” здобувачів вищої освіти факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

 

ПРОГРАМИ ПРАКТИК ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Програма виробничої практики в закладах соціального захисту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти_2021-2022 н.р.

Проєкт програми виробничої соціально-управлінської практики_для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти _2022-2023 н.р.

ПРОГРАМИ ПРАКТИК ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Програма виробничої стажерської практики за фахом для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти_2021-2022 н.р.

Програма навчальної волонтерської безвідривної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти_2021-2022 н.р.

Програма навчальної професійно-орієнтованої практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти_2021-2022 н.р.