Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Архів 24.12.2020

Захист дипломних робіт магістрами

23-24 грудня на платформі Google Meet відбувся он-лайн захист дипломних робіт магістра галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення за освітньо-професійною програмою Соціальна допомога.

Читати далі

ВІД МРІЇ ДО ДІЇ (ІСТОРІЇ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ). АНАСТАСІЯ ШТОГРИН

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка знайомить з професійними історіями наших випускників.

Історії наших випускників – живе свідчення актуальності і затребуваності у суспільстві фахівців спеціальності 232 Соціальне забезпечення.

Сьогодні розповідь про випускницю факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 2016 року (спеціальність “Соціальна допомога” кваліфікація – соціальний інспектор), головного  спеціаліста відділу профілактичної роботи та контролю за установами Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві ШЕНКНЕХТ (ШТОГРИН) АНАСТАСІЮ.

Читати далі

ВІД ПРАКТИКАНТА – ДО ВОЛОНТЕРА: ПРИХОДЬТЕ – НАВЧИМО; ДОЛУЧАЙТЕСЯ – ДОПОМОЖЕМО!О МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ВОЛОНТЕРА.

International Volunteer Day. Волонтерство є досить поширеним явищем у сучасному світі. Допомога волонтерських організацій та волонтерів у вирішенні проблем суспільства або окремих людей є суттєвою і важливою для розвитку правової держави та громади нашого міста.
Програма навчання волонтерської справи у межах діяльності Школи волонтерів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка спрямована на особистісний розвиток, успішну соціалізацію студентів, залучення їх до гуманістичних традицій милосердя українського народу; цільовим компонентом програми є формування морально-етичних традицій милосердя під час навчання в закладі вищої освіти, сприяння в духовному розвитку, правильній соціальній позиції, самореалізація особистості студентської молоді, формування найважливіших професійно-особистісних якостей: милосердя, емпатії, відповідальності, толерантності, вимогливості до себе та інших.

Читати далі