Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на еконмічну мобільність

Положення про академічну мобільність