Іноземна мова

Філософія

Інформаційні технології

Соціально-правові студії

Фізична культура

Вступ до спеціальності

Теорії та історія соціальної роботи і соціального забезпечення

Технології соціального забезпечення

Соціалізація особистості

Соціальний захист в Україні

Соціальна допомога різним категоріям населення

Фінансове забезпечення соціальної допомоги

Методи нарахування соціальної допомоги

Практикум з управління закладом соціального захисту

Інституційне забезпечення соціальної сфери

Психологічні основи соціальної роботи

Соціальне партнерство в соціальній роботі

Види, способи надання та звітність соціальних послуг

Соціальний аудит та інспектування в соціальному забезпеченні

Соціальне страхування

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах

Організація волонтерської діяльності в соціальній сфері

Ведення професійної документації в системі соціального захисту

Соціальне проектування

Державне регулювання в системі соціального захисту населення

Основи наукових досліджень

Тренінг формування вербальних навичок фахівця соціальної сфери

Тренінг соціального лідерства соціального працівника

Тренінг особистісно-професійного росту соціального працівника